Menu

Retningslinjer for bruk av filer

Bildene i denne bildebanken tilhører Tromsø kommune og kan fritt benyttes ved redaksjonell omtale eller i publikasjoner som omtaler Tromsø kommune, men ikke til kommersielle annonser eller annen kommersiell bruk. Følgende betingelser må være oppfylt:

  • Hvis en fotograf står oppgitt, skal fotografen krediteres ved navn slik: Foto: Tromsø kommune / Ole Hansen. Hvis navn på fotograf ikke står oppgitt, skal bildet krediteres Tromsø kommune.
     
  • Krediteringen skal som hovedregel skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet.
     
  • Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av bildene. Bildene må ikke endres eller gjengis på andre måter.
     
  • Bildene skal ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten vårt samtykke.

NB! Ved manglende kreditering og/eller misbruk av våre bilder, mister du tilgang til bildebanken.

Hvis du har spørsmål om bruk av bilder, kontakt oss på e-post kommunikasjon@tromso.kommune.no